میثم قصری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ آذر ۱۳۹۳
جای خالی راه‌ آهن در انتقال زائران اربعین حسینی

از سال آینده می توان با قطار عازم زیارت اربعین شد

با نوسازی مسیر ریلی تهران ـ اهواز و احداث ۲۵ کیلومتر راه‌آهن حدفاصل شلمچه تا بصره، این امکان فراهم می‌شود تا از سال آینده، حمل و نقل ریلی به آسان شدن زیارت اربعین کمک کند.