موسی غنی نژاد

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ بهمن ۱۳۹۵
کارشناس اقتصادی:

استاندارد FATF، به سیستم بانکی هر کشور کمک می‌کند از شسته‌شدن پول کثیف اطمینان حاصل کند

غنی نژاد، کارشناس اقتصادی: قواعد و استانداردهایی توسط نهادهای بین‌المللی و نهادهای بانکی جهانی تدوین شده که در اکثر نقاط دنیا در حال اجراست./ FATF نیز یکی از همین استانداردهاست که با هدف جلوگیری از پولشویی قاچاق، تبهکاری و ایجاد موانع برای اقدامات تروریستی طراحی شده است./ در واقع این استاندارد به سیستم بانکی هر کشور کمک می‌کند از شسته‌شدن پول کثیف حاصل از قاچاق یا اقدامات تبهکارانه و فروش موادمخدر در سیستم جلوگیری کرده و مانع از ورود آن می‌شود.