مهدی کیانی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ دی ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

تجربه نظارت بانکی در کشورهای مختلف حکایتگر نظارت غیرحضوری است

کیانی، کارشناس بانکی: سیستم مالی ژاپن هم چون ایران بانک محور است./ تجربه موفق بانک مرکزی ژاپن در استقرار الگوی نوین نظارت بانکی، با تاکید ویژه بر ارتقای نظارت غیرحضوری و تقویت همکاری بین نظارت حضوری و غیرحضوری، می‌تواند نکات مفیدی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی کشور به همراه داشته باشد.