مهدی کیانی

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ دی ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

تجربه نظارت بانکی در کشورهای مختلف حکایتگر نظارت غیرحضوری است

کیانی، کارشناس بانکی: سیستم مالی ژاپن هم چون ایران بانک محور است./ تجربه موفق بانک مرکزی ژاپن در استقرار الگوی نوین نظارت بانکی، با تاکید ویژه بر ارتقای نظارت غیرحضوری و تقویت همکاری بین نظارت حضوری و غیرحضوری، می‌تواند نکات مفیدی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی کشور به همراه داشته باشد.