مرتضی ماکنالی

مجموع امتیاز كل: 39
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 3
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ بهمن ۱۳۹۵

گزارش// پایه پولی در ۳ سال منتهی به شهریور امسال ۶۸ درصد رشد کرده است

طبق بررسی فارس از شهریورماه ۹۲ تا آذرماه امسال نقدینگی ۱۱۵ درصد و پایه پولی در ۳ سال منتهی به شهریور امسال ۶۸ درصد رشد کرده است. در حالی که از ابتدای سال ۸۹ تا شهریور ۹۲(۳.۵ سال) نقدینگی ۱۱۵ درصد و پایه پولی ۵۹.۵ درصد رشد داشت.

۳ آبان ۱۳۹۵

کاهش ۶۱درصدی سوددهی در ۱۶ بانک بورسی

سود خالص بانک‌های بورسی از سال ۹۲ تا ۹۴ در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶۱ درصد، بدون در نظر گرفتن زیان‌دهی ۲ بانک ملت و تجارت، ۶۸.۵ درصد و با احتساب این ۲ بانک ۱۳۹ درصد کاهش یافته و تبدیل به زیان شده است.

۲۹ مهر ۱۳۹۵
کارشناس اقتصادی:

بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۳۳ درصد افزایش یافت

بدهی دولت به بانک مرکزی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ با احتساب مانده بدهی دولت بابت پیش‌خور کردن نفت فروخته شده در سال گذشته و تنخواه بودجه امسال به ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد ماه امسال رسیده است.