مرتضی زمانیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳ دی ۱۳۹۵

کارشناس بانکی: نقدینگی امروز تورم‌زا نیست

زمانیان، کارشناس بانکی: رشد حجم نقدینگی در ظاهر به دو برابر حجم ابتدای کار دولت رسیده است. اما وقتی دقیق‌تر این رشد را بررسی کنیم ملاحظه خواهیم کرد که بخشی از خلق پول به خود بانک‌ها باز می‌گردد.