مرتضی دیلان

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۱ آبان ۱۳۹۳

بایدها و نباید‌های تجارت با روسیه

در حال حاضر که موضوع تجارت با کشور روسیه مطرح شده، سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به وظیفه ذاتی، به‌عنوان سیاست‌گذار و مسوول توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی کشور، قبل از همه ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و حتی تشکل‌ها و اتحادیه‌‌های ذی‌ربط که هر کدام با عینک خود و براساس اطلاعات کتابخانه‌ای اقدام به برنامه‌ریزی، برگزاری همایش‌ها و سمینار‌ها و حتی مذاکره با طرف‌‌های روسی کرده یا در تدارک آن هستند، دست به کار شده و بایدها و نباید‌های تجارت با این کشور را در دست تدوین دارد.