محمد مهدی پاک پرور

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱ ارد ۱۳۹۴

صندوق نوآوری و شکوفایی و ضرورت تقویت بنگاه‌های دانش‌بنیان

در حال حاضر ظرفیت‌های بالایی در بهره‌گیری از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد. با اختصاص بودجه سال ۹۴، منابع این صندوق به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان[۱] خواهد رسید که بنابر آمارهای ارائه شده توسط مسئولین این صندوق، در حدود ۱۰۳ میلیارد تومان اعتبار به ۳۲۳ طرح مصوب ارائه شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته‌است که البته مبلغ پرداخت شده از این مبلغ نیز کمتر است.