محمد مهدی رحیمی رضویه

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ شهر ۱۳۹۴

صادرات برق فرصت مناسب برای استفاده بهینه از گاز و تولید آب شیرین

برای افزایش ظرفیت صادرات برق کشور، به جای نیروگاه می‌توان واحد تولید هم‌زمان برق و آب احداث کرد. در این صورت ضمن افزایش بازده بهره‌وری گاز تا ۸۰%، برق تولیدی این واحد صادر و آب تولیدی آن برای مصارف داخلی استفاده می‌شود.

۱۳ مرد ۱۳۹۴

درس‌های کالیفرنیا برای مدیریت کم آبی

اجرای طرح‌های مختلف برای برخورد با مشترکان پرمصرف آب در ایالت کالیفرنیا نقش مهمی در کاهش ۱۳٫۵ درصدی مصرف آب این ایالت در ماه آوریل امسال و مدیریت بحران خشکسالی آن ایفا کرده است.

۲۰ خرد ۱۳۹۴

صرفه‌جویی ۸۰۰ میلیاردی تولید برق در شمال کشور با افزایش واردات گاز از ترکمنستان

در حالی برای تولید برق در استان‌های شمال شرقی از سوخت مایع استفاده می‌شود که استفاده از گاز وارداتی از ترکمنستان به جای این سوخت، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای کشور به همراه دارد.

۲۴ ارد ۱۳۹۴

تولید آب شیرین، دست‌آورد مغفول صادرات برق به جای گاز

در حالی که وزارتخانه های نفت و نیرو سرگرم دعوای تعیین اولویت بین صادرات گاز یا برق هستند، به نظر می‌رسد بهترین راهبرد تولید برق و شیرین‌سازی آب با استفاده از گاز و صادرات برق تولیدی و مصرف آب شیرین در داخل است.

۱۰ آذر ۱۳۹۳

۱٫۳ میلیارد‌دلار صرفه‌جویی سالانه با کاهش یک درصدی تلفات شبکه برق کشور

کاهش یک درصدی تلفات انتقال و توزیع شبکه برق کشور در سال گذشته، می‌توانست موجب صرفه‌جویی ۴۹۶ میلیون دلار از هزینه‌های مصرفی سالانه و بیش از ۸۲۷ میلیون دلار هزینه سرمایه‌گذاری در این بخش شود.