محمد مالکی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۰ تیر ۱۳۹۴

مسکن مهر به کمک وام ۸۰ میلیونی می آید

شنیده‌ها حاکی از این بود که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مسکن قصد دارد پرداخت اعتبار به پروژه‌های مسکن مهر را محدود سازد تا بتواند منابع مسکن مهر را به طرح‌های مد نظر وزیر راه و شهرسازی نظیر وام خرید مسکن اختصاص دهد. اکنون با اعلام رسمی معاون بانک مرکزی، این شنیده‌ها تبدیل به واقعیت شده است.

۲۶ شهر ۱۳۹۳

کم توجهی دولت به مناطق محروم در قوانین بودجه سال‌های اخیر

معمولا مساله‌ای که در بحث توسعه متوازن مناطق و حمایت از مناطق محروم در کانون توجه قرار می‌گیرد این است که چه طرح‌های جدیدی در این زمینه باید تدوین گردد و چه قوانینی باید تصویب شود. حال آنکه در زمینه توسعه مناطق محروم، سیاستها و قوانین مناسبی در کشور وجود دارد که غالبا متروک مانده‌اند.

۲۶ مرد ۱۳۹۳

لوازم افزایش رقابت پذیری بین مناطق و ایجاد توسعه منطقه‌ای در کشور

جهت دستیابی به هدف توسعه منطقه‌ای، به جای تلاش بی ثمر جهت شناسایی پتانسیلهای مناطق کشور از مرکز در قالب طرح آمایش سرزمین، می‌بایست انجام اصلاحات ساختاری مانند اعطای اختیارات به مدیریت مناطق و ایجاد سطح جدید تقسیمات کشوری را در پیش گرفت.