محمد لاهوتی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۷ خرداد ۱۳۹۴

افق صادرات در سال ۹۴

کاهش صادرات در دو ماه اول نتیجه کاهش قیمت‌های نفتی و تعطیلی عملی فروردین ماه بوده است، لذا خیلی نمی‌توان کاهش صادرات را با استناد به آمارهای اول سال به ماه‌های دیگر تعمیم داد.