محمد فکوری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۱ خرد ۱۳۹۵

از وعده تا عمل در اعطای وام ۱۰ میلیونی ازدواج/ وام ازدواج هم رانت شد؟!

گزارش میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی اعطای وام ازدواج به دلیل تخصیص منابع قطره‌چکانی به رانتی تبدیل شده و وام‌گیرنده باید ارتباط و توصیه لازم را علاوه بر شرایط عادی داشته باشد.