محمد علی فتحی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱ دی ۱۳۹۳

تاثیر افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی بر صنعت پتروشیمی

در این یادداشت، اثرات سه فرض افزایش نرخ دلار بودجه ۹۳ به ۲۸,۵۰۰ ریال، افزایش یک سنتی نرخ خوراک گاز طبیعی و افزایش یک سنتی نرخ سوخت گاز طبیعی بر مجموع بورس و فرابورس مورد بررسی قرار گرفته است.