محمد علی سنگبر

مجموع امتیاز كل: 8
مجموع امتیاز فصل جاری: 8
میانگین امتیاز كل: 8 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ دی ۱۳۹۵

ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری

مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.