محمد خاجی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳ دی ۱۳۹۳
آسیب شناسی عملکرد صدا و سیما-4

دلایل ناکارآمدی سیستم نظارتی درونی سازمان صدا‌ و سیما

عدم تدوین سیاست های کلان و جامع نظارت و ارزیابی سازمان، مدیریت جزیره ای و ناهماهنگی در شاخص ها و روش ها، اکتفا به نظارت بعد از پخش و غفلت از سایر مراحل نظارت از مهمترین دلایل ناکارآمدی شدید نظارت درونی در سازمان صدا و سیما است.

۱۲ آذر ۱۳۹۳
آسیب شناسی عملکرد صدا و سیما-2

راهکارهای کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار صداوسیما

در حال حاضر ۴ مولفه نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تمرکز بالا، پیچیدگی زیاد و بروکراسی فزاینده، گویای مشکلات متعدد ساختاری سازمان صدا و سیما می باشد. یکی از عوارض قابل توجه ای که ریشه بروز آن در این ساختار بزرگ و پیچیده وجود دارد، «ناچابکی سازمانی» است.