محمد حقگو

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۳
مسير تجربه شده جهانی برای دور زدن تحريم‌ها

افزايش هفت برابری پيمان‌های پولی دوجانبه طی ۱۰ سال

هم اکنون حدود ۵۰ کشور در دنيا از طريق پيمان های پولی دو جانبه به تبادل تجاري مي پردازند. هم چنين، آمار تبادلات تجاري از اين مسير در سال های اخير روند رو به رشدی در جهان داشته است. لذا به نظر می توان با توجه به تجارب موجود از اين مسير مطمئن برای تبادل تجاری با جهان استفاده کرد.