محمد آقایی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۴ خرد ۱۳۹۳

جزئیات عملکرد دولت های هفتم و هشتم در توسعه پالایشگاه ها

وزارت نفت ظرف ۳ سال اول برنامه سوم، حدود ۲۰ موافقت اصولی ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی صادر کرد، لیکن هیچ‌کدام توسط بخش خصوصی به مرحله عمل نرسید./ نکته‌ای که معمولاً در بعضی بحثها از آن غفلت می‌شود، این است که احداث هر پالایشگاه جدید از میزان صادرات نفت‌خام می‌کاهد.