محمدکاظم انبار‌لویی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳ آذر ۱۳۹۳

هویت مذاکره‌کنندگان و ماهیت مذاکرات هسته‌‌ای

ما هم ۱۰ سال است می‌گوییم قصد ساختن بمب هسته‌ای نداریم نه به علت اینکه شما نگران آن هستید چون اصلا چنین نگرانی‌ای وجود ندارد. اگر وجود داشت کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای تن به خلع سلاح هسته‌ای می‌دادند.