محمدمهدی پاک‌پرور

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ دی ۱۳۹۳
مالکیت شرکتهای دانش‌بنیان کوچک توسط شرکتهای بزرگ

راهبرد کمک به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک

در صورت آغاز و گسترش کسب مالکیت شرکت‌های دانش‌بنیان تازه تاسيس توسط شركت‌هاي بزرگ‌تر، مي‌توان از افول شركت‌هاي دانش‌بنيان به دليل عدم برخورداري از توانمندي‌هاي غيرفناورانه جلوگيري كرد و زمينه‌ي استفاده از توانمندي‌هاي فناورانه‌ي اين شركت‌ها در جهت نياز كشور را فراهم كرد.