محمدرضا نجفی منش

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ آبا ۱۳۹۵
عضو اتاق بازرگانی تهران:

وجود نرخ سود سپرده بالا، یک اقدام ضد تولید است

نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران: بر اساس آمار موجود در سال ٩۴ حدود ١۵٠ میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شده و این یعنی مرگ تولید. چرا که با وجود نرخ بالای سودسپرده‌های بانکی، اشخاص میلی به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار تولید ندارند و به مرور زمان چرخ‌های تولید برای همیشه از حرکت می‌ایستند