محمدجواد پارسا

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۶ مهر ۱۳۹۴

نوشتن اساسنامه بدون شکستن انحصار شرکت ملی نفت بی‌فایده است

تجربه جهانی کشورهایی چون نروژ، برزیل، چین نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای ایجاد رقابت و توسعه توانمندی شرکت‌های داخلی در طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز، بهره‌گیری از تقسیم بازار توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است.