محمدجواد پارسا

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۷ مهر ۱۳۹۴

نوشتن اساسنامه بدون شکستن انحصار شرکت ملی نفت بی‌فایده است

تجربه جهانی کشورهایی چون نروژ، برزیل، چین نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای ایجاد رقابت و توسعه توانمندی شرکت‌های داخلی در طرح‌های بالادست صنعت نفت و گاز، بهره‌گیری از تقسیم بازار توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز است.