محمدباقر کریمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱ ارد ۱۳۹۴
چهارمین بسته خبری «همسایه»

۱۶ پروژه ریلی برای اتصال عراق به کشورهای همسایه

در این شماره ابه بررسی افزایش قیمت برق عراق، سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، سقوط دینار و سفر وزیر مسکن و شهرسازی ایران به یصره پرداخته شده است.

۲۹ بهم ۱۳۹۳

دیوید کوهن: ساختمان تحریمهای بانکی و نفتی همچنان باقیست

دیوید کوهن که دومین فرد مؤثر سازمان جاسوسی امریکاست، چندی پیش در سخنرانی اعلام کرد: توافق نامه ژنو ساختمان تحریم­های مالی و بانکی و نفتی و تجاری را حفظ کرده است. تحریم­های ما متمرکز بر حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر هستند.

۲ بهم ۱۳۹۳

سایه سنگین بحران مالی بر عراق

نخستین بسته خبری «همسایه» منتشر شد. در این بسته خبری، مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشور عراق مورد بررسی قرار می گیرد.

۲۲ دی ۱۳۹۳

بازار برق عراق تشنه صادرات ایران

نخستین بسته خبری هفتگی رصد تحولات اقتصادی کشور عراق به نام «همسایه» منتشر شد. در این شماره، مباحث مربوط به بودجه و بازار عراق مورد بررسی قرار گرفته است.