محسن صالحی‌نیا

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۸ خرد ۱۳۹۳

تدوین بسته حمایتی برای رونق تولید‌

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یک بسته حمایتی در ارتباط با رونق تولید در نظر گرفته شده که با تصویب در هیأت وزیران می‌تواند در افزایش تولید تأثیرگذار باشد.