محسن صالحی‌نیا

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۸ خرداد ۱۳۹۳

تدوین بسته حمایتی برای رونق تولید‌

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یک بسته حمایتی در ارتباط با رونق تولید در نظر گرفته شده که با تصویب در هیأت وزیران می‌تواند در افزایش تولید تأثیرگذار باشد.