محسن اکبریان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ دی ۱۳۹۳

آیا پیمان پولی دوجانبه به «تعادل تجاری» نیاز دارد؟

در حالی که قائم‌مقام بانک مرکزی عنوان کرده بانک مرکزی به پیمان‌های پولی دوجانبه اعتقاد دارد اما اجرای آن نیازمند بهبود تراز تجاری(تعادل تجاری) است، چین دومین اقتصاد جهان با ۳۱ کشور این پیمان را اجرا کرده است که هیچ یک از آن کشورها تعادل تجاری ندارند.