محدثه شوشتری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۱ آذر ۱۳۹۳

راه اندازی شبکه ملی «زیارت» منتفی شد

«شبکه ملی زیارت» که بنا بر اعلام قبلی مدیران صدا و سیمای خراسان رضوی قرار بود به زودی و با کلید خوردن پخش آزمایشی آن، بر روی آنتن برود، با دستور لغو راه‌اندازی شبکه‌های جدید سیما، منتفی شد!