محدثه شوشتری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۱ آذر ۱۳۹۳

راه اندازی شبکه ملی «زیارت» منتفی شد

«شبکه ملی زیارت» که بنا بر اعلام قبلی مدیران صدا و سیمای خراسان رضوی قرار بود به زودی و با کلید خوردن پخش آزمایشی آن، بر روی آنتن برود، با دستور لغو راه‌اندازی شبکه‌های جدید سیما، منتفی شد!