مجيد ارشاد لنگرودي

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۱ آذر ۱۳۹۵

اعتبارات پژوهشی بخش سلامت هدفمند نیست

گزارش// توزیع اعتبارات پژوهشی در حوزه‌های تأمین‌کننده سلامت جامعه متعادل نیست و به جای اولویت دادن به مباحث درمانی باید پژوهش‌ها و اعتبارات پژوهشی را به بخش‌های پیشگیری، از جمله پژوهش در زمینه بیماری‌های مشترک انسان و دام سوق داد.