مجيد ارشاد لنگرودي

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آذر ۱۳۹۵

اعتبارات پژوهشی بخش سلامت هدفمند نیست

گزارش// توزیع اعتبارات پژوهشی در حوزه‌های تأمین‌کننده سلامت جامعه متعادل نیست و به جای اولویت دادن به مباحث درمانی باید پژوهش‌ها و اعتبارات پژوهشی را به بخش‌های پیشگیری، از جمله پژوهش در زمینه بیماری‌های مشترک انسان و دام سوق داد.