فرشید فرحناکیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ آبا ۱۳۹۴

فقدان اجماع حاکمیتی در معرفی IPC‏

معلوم نیست رویه تعیین شرایط اساسی قراردهای نفتی از سوی قوه مقننه که در بیشتر کشورهای دنیا معمول است و در قانون نفت ۱۳۳۶ و ۱۳۵۳ نیز رعایت شده بود، چرا در قوانین لازم الاجرای فعلی کنار گذاشته شده است. این ساده اندیشی است که مجلس به وزارت نفت اختیار داده است که به تشخیص خود ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در نظر گرفته، آزادانه نسبت به طراحی مدل قراردادی اقدام کند.