فاطمه پاسبان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ آذر ۱۳۹۴

آیا تولید گندم به اندازه خودرو مهم نیست؟

سیاستگذاران باید به این سوال پاسخ دهند که چطور می‌توان دو روزه مشکل خوردو را حل کرد اما از سال ۱۳۷۲ تا کنون مشکل کشاورزی و کشاورزان ما حل نشده است و هنوز برای گرفتن دو میلیون و ۵ میلیون وام برای تولید با مشکل مواجه‌اند؟ چطور انتظار داریم بدون حمایت منطقی و هدفمند دولت کشاورز ما کشت ارگانیک، تغذیه سالم خاک، بکارگیری تکنولوژی و فناوری جدید و از این قبیل را برای مزرعه خود داشته باشند. آیا تولید گندم به اندازه خودرو مهم نیست؟