فاطمه نوربخش

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲ مهر ۱۳۹۵
کارشناس مسائل بانکی:

پشتوانه پول یک کشور، میزان تولید آن کشور است

نوربخش، کارشناس مسائل بانکی:پشتوانه پول یک کشور میزان تولید آن کشور است و حجم پول و نقدینگی هر کشور باید با میزان تولید آن کشور متناسب باشد. چنانچه حجم پول و نقدینگی در یک کشور از میزان تولید آن کشور بیشتر یا کمتر باشد، به تورم یا رکود منجر می‌شود./ با توجه به اینکه همپای رشد نقدینگی، رشد اقتصادی وجود نداشته، هراس از تورم در سالهای آتی وجود دارد.

۱۶ شهر ۱۳۹۵

چگونگی مدیریت ریسک در بازار بین بانکی ارزی

فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در حوزه‌های مختلف از جمله اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری، صدور انواع اوراق بهادار، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت‌نامه‌ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک‌های خاص این گونه فعالیت‌ها قرار داده است.