علی مروی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ دی ۱۳۹۵
مدیر گروه اقتصاد سیاسی:

گسیل نقدینگی انباشته در بانک‌ها به هر بازاری، تورم‌زا خواهد بود

مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حکمت: حجم نقدینگی از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است./ با این اوصاف اما تورم روندی کاهشی داشته است./ بحران در سیستم بانکی باعث عطش شدید بانک‌ها به جذب منابع برای بازپرداخت بدهی‌های عاجل و به زودی اعطای نرخ‌های بهره بالا به سپرده‌ها در رقابت با یکدیگر شده است. این امر انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش و انگیزه سپرده‌برداری از آنها را کاهش داده است.