علی قنبری

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۵

گزارش// دولت یازدهم در هر سال بیش از ۲ میلیون تن خرید تضمینی گندم را افزایش داده است

سال ۹۲، زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد، کل خرید تضمینی گندم کشاورزان توسط دولت رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود. سال ۹۳ این رقم به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید و در سال ۹۴ دولت حدود ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن از گندم تولیدی کشاورزان را خریداری کرد. امسال میزان خرید تضمینی گندم به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است.