علی ذاکری نیری

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ شهریور ۱۳۹۵

افزایش شفافیت اعتمادپذیری

پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذکر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانکی و بانک مرکزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌کنند، اختیار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نکردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌کند.