علیرضا پیمان پاک

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ مهر ۱۳۹۳

خرید بازل؛ اشتباها درست می‌رفتیم!

اگر مسئولین وقت اهمیت خرید بازل راکه نه تنها امنیت فناوری زنجیره پتروشیمی کشور را تأمین می‌نمود، بلکه با در اختیار داشتن زیرساخت‌ها و خوراک صنایع استراتژیک اروپایی و امریکایی (نظیر صنایع داروسازی و بهداشتی) به عاملی بازدارنده در مقابل تحریم‌ها مبدل شده و به امنیت ملی کشور نیز کمک می‌نمود درک می‌کردند، این مسئله را بی‌اهمیت نمی‌خواندند.

۱۲ شهر ۱۳۹۳

از رونمایی پایلوت های GTL در ایران تا تولید صنعتی GTL در قطر!

فرآيند توليد فرآورده از گاز طبيعي بيش از دو دهه قدمت در ايران دارد ليکن با وجود تمام تلاشهاي صورت گرفته اين فناوري هيچ گاه تجاري نشد. در حاليکه در کشورهاي مختلف بخصوص قطر توسعه واحدهاي بزرگ GTL به صورت پشت سر هم تحقق مي يابد.