علیرضا مرادی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۵ مهر ۱۳۹۵

ریزش ۱۰ میلیارد دلاری پول نفت ایران در ۴ سال

پیچیدگی شرایط بانکی در فروش نفت ایران سبب شده وزارت نفت طی چهار سال ناچار به پرداخت مبلغی به میزان ۱۰ میلیارد دلار به طرفهای خرید شود.