علیرضا شجاع مرادی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ آذر ۱۳۹۳
آسیب‌شناسی نظام نوآوری در کشور-1

نبود سیاست‌های طرف تقاضا، سد راه نوآوری در کشور

اگر تقاضای فعال محصولات و خدمات نوآورانه موجود باشد، مشکلات عمده سر راه نوآوران از تأمین سرمایه توسعه محصول، بازاریابی و .. تا حد زیادی رفع می‌گردد. به همین منظور بایستی سیاست‌گذاری نظام فناوری کشور بر اساس تحریک طرف تقاضا تدوین گردد.