علیرضا شجاع مرادی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ آذر ۱۳۹۳
آسیب‌شناسی نظام نوآوری در کشور-1

نبود سیاست‌های طرف تقاضا، سد راه نوآوری در کشور

اگر تقاضای فعال محصولات و خدمات نوآورانه موجود باشد، مشکلات عمده سر راه نوآوران از تأمین سرمایه توسعه محصول، بازاریابی و .. تا حد زیادی رفع می‌گردد. به همین منظور بایستی سیاست‌گذاری نظام فناوری کشور بر اساس تحریک طرف تقاضا تدوین گردد.