علیرضا حدادی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ خرد ۱۳۹۵

سلطنت علوم تجربی و فنی بر نظام هدایت تحصیلی کشور

هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش باید با توجه به استعداد، علائق دانش‌آموز و نیازهای اساسی کشور صورت پذیرد. سؤال این است که نیازهای اساسی انقلاب اسلامی علی‌الخصوص در دهه‌ چهارم آن، بیشتر در حوزه‌های فنی و تجربی است یا انسانی؟