علیرضا حدادی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

سلطنت علوم تجربی و فنی بر نظام هدایت تحصیلی کشور

هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش باید با توجه به استعداد، علائق دانش‌آموز و نیازهای اساسی کشور صورت پذیرد. سؤال این است که نیازهای اساسی انقلاب اسلامی علی‌الخصوص در دهه‌ چهارم آن، بیشتر در حوزه‌های فنی و تجربی است یا انسانی؟