عبدالناصر همتی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۷ آبا ۱۳۹۶
رئیس کل بیمه مرکزی:

بیش از ۸۵ درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش‌سوزی را به عنوان بیمه‌ای که در برگیرنده بیمه زلزله است، ندارند

همتی: تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، نظیر آنچه در ترکیه، ژاپن، آمریکا و چند کشور زلزله خیر دیگر انجام گرفته است انقلابی در بیمه زلزله کشورمان خواهد بود و مشارکت صنعت بیمه، دولت و مردم در ارائه پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به بار خواهد آورد.