عبدالرضا عباسی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۵ آذر ۱۳۹۴
نقاط ضعف قانون حمایت از جذب سرمایه‌گذار خارجی با نگاهی به تجربه چین -2

قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران، آنچه هست و آنچه باید باشد

قانون فعلی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی عملا توانایی هدایت سرمایه‌گذار خارجی را به سمت نیازهای واقعی کشور ندارد زیرا تدوین‌کنندگان این قانون بیشتر به جنبه انگیزشی حضور حداکثری سرمایه‌گذار خارجی توجه کرده‌اند تا به نتیجه‌ی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی.

۲ آذر ۱۳۹۴

مزیت‌های نامتعارف قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها

نحوه‌ تخصیص مزیت‌ها به سرمایه‌گذار خارجی در قانون فعلی، بسیار عجیب و یک طرفه است؛ به گونه ای که برای طرف ایرانی هیچ ابزاری باقی نمی‌ماند که بتواند با آن سرمایه‌گذار خارجی را وادار به امتیازدهی نمایند.