صمد حسن‌نیا

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ مرداد ۱۳۹۴

ناگهان قرار شد مشکلات حل نشود

سناریوی “حل مشکلات اقتصادی حتی آب خوردن با لغو تحریم” ناگهان تغییر کرد و گمان‌ها از حل مشکلات اقتصادی با لغو تحریم، خطای قطعی دانسته شد.