صالح رشید حاجی خواجه لو

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۰ بهم ۱۳۹۳

تأملی در نقش الگوبخشی و هویت‌بخشی سنتی اعضای هئیت علمی

سؤالی که در اینجا می­توان مطرح کرد، این است که دلیل و چرایی کم رنگ شدن نقش مرجعیتی و اقتدار سنتی اقشار دانشگاهی بویژه اساتید دانشگاه در این عرصه در بین جامعه و دانشجویان چیست؟ نسبت فعالیت­های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه­های ما با مبانی و مسائل ارزشی – دینی و فرهنگی جامعه چگونه است؟

۴ مرد ۱۳۹۳
ضرورت بازنگری در آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

در دانشگاه‌ها، دانش «گاهی» تولید می‌شود!

آیا به تناسب افزایش کمیت تولیدات علمی و بهبود رتبه علمی ایران در جهان، کیفیت آن نیز از چنین جایگاهی برخوردار بوده است؟ تا چه حدی رشد تولید علمی دانشگاه­ها، باعث نقش­ آفرینی آنها در قبال مسائل جامعه شده است؟