صادق رضوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۶ ارد ۱۳۹۴

امتحان بزرگ وزیر نفت/ آیا تنها ژست مبارزه با رانت کافی است؟

تهیه آیین نامه قیمت گذاری بلندمدت خوراک گاز پتروشیمی ها، یکی از بزرگترین آزمون های محک عملی ادعاهای زنگنه در مبارزه با فساد در صنعت نفت و جلوگیری از رانت خواری در این صنعت است.

۱۱ اسف ۱۳۹۳

چرا تقاضا برای تجهیزات و خدمات داخلی در بالادست صنعت نفت کم است؟

در صورت شکل گیری مطلوب نظام نوآوری صنعت نفت، می‌توان شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچکی را در کشور توسعه داد که بتوانند اقتصاد را از درون صنعت نفت از درآمدهای نفتی جدا کنند. در واقع صنعت نفت با توجه به حجم تقاضای آن می تواند پله ای برای رشد شرکت های تولیدکننده تجهیزات و ارائه کننده خدمات و تبدیل آن به محورهای اصلی و اساسی صنعت نفت در دنیا ایجاد کند.

۲۰ دی ۱۳۹۳

خلأ شرکت‌های توسعه‌دهنده میادین نفت و گاز با گذشت ۱۰۰ سال

عدم توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت نفت، از دست رفتن برخی از مهم‌ترین میادین مشترک نفت و گاز و همچنین عدم رشد و توسعه مناسب و مطلوب بخش‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، تبعات اصلی ناشی از فقدان شرکت‌های داخلی توسعه‌دهنده میادین نفتی و گازی در کشور است.

۲۰ دی ۱۳۹۳

پیامدهای منفی ناتوانی شرکت‌های داخلی در توسعه میادین نفتی و گازی

بسیاری از مشکلات فنی بوجود آمده در میادین نفت و گاز کشور و ایجاد ضرر های هنگفت برای کشور در سال‌های گذشته، به دلیل عدم توانایی نظارت مناسب از سوی شرکت ملی نفت ایران بر عملکرد شرکت های خارجی بوده است.

۶ دی ۱۳۹۳

زنگنه جسارت مقاومت در برابر رانت‌جویی پتروشیمی‌های گازی را خواهد داشت؟

مالیات صفر، تعرفه گمرکی صادراتی صفر و قیمت ناچیز خوراک گاز سبب شده است پتروشیمی‌های بالادستی گازی به رانت خواری عادت کرده و حاضر به حرکت در زمینه توسعه زنجیره ارزش نباشند.

۲۸ آذر ۱۳۹۳

فرمول مبهم مجلس برای قیمت خوراک، مانع جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی

پس از شانه خالی کردن مجلس از تعیین فرمولی شفاف و کارآمد برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی، کارشناسان هنوز امیدوارند وزیر نفت دولت یازدهم که بارها به موضوع رانت خواری بخش کوچکی از این صنعت اشاره کرده بود، به عقاید خود جامه عمل بپوشاند و بتواند در تعیین قیمت خوراک گاز در برابر رانت خواران از خود مقاومت نشان دهد.

۱۴ آذر ۱۳۹۳

بازگشت به دوران رانت دهی به پتروشیمی‌های گازی با تصویب پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

بازگشت اختیارات کامل قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به دولت، تصمیمی رو به عقب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهد بود و در صورت تصویب در مجلس، سبب می شود که توسعه صنعت پتروشیمی به همین شکل کاریکاتوری و رانتی ادامه پیدا کند.

۲۳ آبا ۱۳۹۳

جلوگیری از رانت خواری پتروشیمی های گازی با تغییر فرمول قیمت گذاری خوراک

مشخص نیست که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» با چه توجیه منطقی، خواهان تضمین حداقل نرخ ثابت بازگشت سرمایه ارزی در پتروشیمی ها شده اند؟