صابر ثروتی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۹ ارد ۱۳۹۷

ظاهرا دولت قصد دارد به صورت چراغ خاموش، رضایت کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای احیای وزارت بازرگانی را جلب کند

در صورت تصویب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، شاهد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود، امری که به نفع بخش تجارت بخصوص واردات و به ضرر بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهد بود.

۲۰ فرو ۱۳۹۷
بازخوانی/

آیا بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را کنترل کند؟

اجرایی شدن قانون جدید تحریم و اثرات آن بر روابط بانکی به‌شدت بر قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، مؤثر بوده و آن را به طور جدی کاهش می‌دهد. در این شرایط، سیاست تک‌نرخی کردن ارز که شروعش با بانک مرکزی بوده، امکان دارد به برنامه‌ای خطرناک تبدیل شود که کنترلش از بانک مرکزی خارج شده و اثرات زیان‌باری بر اقتصاد کشور داشته باشد.

۱۵ آبا ۱۳۹۶

آیا بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را کنترل کند؟

اجرایی شدن قانون جدید تحریم و اثرات آن بر روابط بانکی به‌شدت بر قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، مؤثر بوده و آن را به طور جدی کاهش می‌دهد. در این شرایط، سیاست تک‌نرخی کردن ارز که شروعش با بانک مرکزی بوده، امکان دارد به برنامه‌ای خطرناک تبدیل شود که کنترلش از بانک مرکزی خارج شده و اثرات زیان‌باری بر اقتصاد کشور داشته باشد.