شهرام شریف

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۶ شهر ۱۳۹۴

چالش های شبکه ملی اطلاعات

 به گزارش عیارآنلاین، طی هفته گذشته با تغییر و تحولات صورت گرفته در شورای‌عالی مجازی بار دیگر بحثهای مربوط به شبکه ملی اطلاعات و فشار بر دولت برای راهاندازی یا پیشبرد این شبکه شدت گرفته است. واقعیت این است که شبکه ملی اطلاعات که در دولت گذشته با اینترنت ملی پا به صحنه ارتباطات کشور […]