سید محمدعلی قنادزاده

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۵ آبا ۱۳۹۵

خطر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش!

توسعه مشارکت‌های مردمی از دو راه «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» و «گسترش مدارس غیردولتی»، راهبردی است که در سال‌های اخیر برای علاج مشکلات اقتصادی مورد اهتمام مدیران آموزش و پرورش قرار گرفته است که خطر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را در پی دارد.

۲۴ مهر ۱۳۹۵

آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش، تأخیر دوباره و چند نکته

پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش برای جذب و تربیت معلم، نحوه تعامل خود با سایر دستگاه‌ها را در قالب آیین‌نامه‌ای مصوب، معین کند تا وزارتخانه برای برگزاری آزمون استخدامی و دوره‌ آموزشی گرفتار تأخیرهای پی‌درپی نشود.

۱۳ مهر ۱۳۹۵

آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش و یک توصیه

توصیه می‌شود که وزارت آموزش و پرورش برای جذب و تربیت معلم، نحوه تعامل خود با سایر دستگاه‌ها را در قالب آیین‌نامه‌ای مصوب، معین کند تا وزارت‌خانه برای برگزاری آزمون و دوره‌ آموزشی گرفتار تأخیرهای پی‌درپی نشود.

۹ مهر ۱۳۹۵

هدایت تحصیلی پایه نهم، طرحی با چاشنی شتاب‌زدگی

گرچه بازنگری در شیوه هدایت تحصیلی متناسب با چارچوب تعیین‌شده در سند تحول بنیادین امری لازم است، اما اقدامات شتاب‌زده و سوءتدبیرها می‌تواند پیامدهایی بسیار منفی برای نظام تعلیم و تربیت کشور در پی داشته باشد و چه بسا حرکت قطار تحول را با دشواری‌های بیشتری همراه کند یا به انحراف بکشاند.