سید محمدعلی قنادزاده

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۶ آبان ۱۳۹۵

خطر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش!

توسعه مشارکت‌های مردمی از دو راه «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» و «گسترش مدارس غیردولتی»، راهبردی است که در سال‌های اخیر برای علاج مشکلات اقتصادی مورد اهتمام مدیران آموزش و پرورش قرار گرفته است که خطر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را در پی دارد.

۲۵ مهر ۱۳۹۵

آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش، تأخیر دوباره و چند نکته

پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش برای جذب و تربیت معلم، نحوه تعامل خود با سایر دستگاه‌ها را در قالب آیین‌نامه‌ای مصوب، معین کند تا وزارتخانه برای برگزاری آزمون استخدامی و دوره‌ آموزشی گرفتار تأخیرهای پی‌درپی نشود.

۱۴ مهر ۱۳۹۵

آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش و یک توصیه

توصیه می‌شود که وزارت آموزش و پرورش برای جذب و تربیت معلم، نحوه تعامل خود با سایر دستگاه‌ها را در قالب آیین‌نامه‌ای مصوب، معین کند تا وزارت‌خانه برای برگزاری آزمون و دوره‌ آموزشی گرفتار تأخیرهای پی‌درپی نشود.

۱۰ مهر ۱۳۹۵

هدایت تحصیلی پایه نهم، طرحی با چاشنی شتاب‌زدگی

گرچه بازنگری در شیوه هدایت تحصیلی متناسب با چارچوب تعیین‌شده در سند تحول بنیادین امری لازم است، اما اقدامات شتاب‌زده و سوءتدبیرها می‌تواند پیامدهایی بسیار منفی برای نظام تعلیم و تربیت کشور در پی داشته باشد و چه بسا حرکت قطار تحول را با دشواری‌های بیشتری همراه کند یا به انحراف بکشاند.