سیده فاطمه موسوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آبا ۱۳۹۴

دولت در «اقتصاد» دست روی دست گذاشته/ وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور برای جلب آرا بود/ شرکت‌های خارجی قصد فروش کالاهای روی دست‌ مانده خود را دارند

کارشناس اقتصاد تصریح کرد دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در زمینه اقتصاد دست روی دست گذاشته و به روش‌های احیای تولید عمل نکرده است، شرکت‌های خارجی هم می‌خواهند کالاهای روی دست مانده خود را بفروشند.