سیده فاطمه موسوی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۱ آبان ۱۳۹۴

دولت در «اقتصاد» دست روی دست گذاشته/ وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور برای جلب آرا بود/ شرکت‌های خارجی قصد فروش کالاهای روی دست‌ مانده خود را دارند

کارشناس اقتصاد تصریح کرد دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در زمینه اقتصاد دست روی دست گذاشته و به روش‌های احیای تولید عمل نکرده است، شرکت‌های خارجی هم می‌خواهند کالاهای روی دست مانده خود را بفروشند.