سعید مسگری

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲ آذر ۱۳۹۵

خلا آماری یک محدودیت جدی، در پژوهشهای پولی بانکی است

یادداشت/ متاسفانه اکثر تحلیل‌هایی که درباره نظام پولی و بانکی ارائه می‌شود برآمده از نظرات و تحلیل‌های شخصی است و پایه علمی- آماری و نظری مشخصی ندارد. / به نظر می‌رسد عدم پایبندی بانک مرکزی به انتشار به موقع آمارهای اقتصادی، یکی از مهمترین عواملی است که انجام پژوهش‌های اقتصادی- آماری را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد./ زیرا داده‌ها و آمارهای معتبر، یکی از الزامات اصلی انجام پژوهش‌های اقتصادی است و تا زمانی‌که پژوهشگر دسترسی به آمارهای اقتصادی به‌روز نداشته باشد، نمی‌تواند به بررسی دقیق و علمی موضوعات بپردازد.