زکیه جهاندیده

مجموع امتیاز كل: 15
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 15 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۷ آبان ۱۳۹۳
«مهد بابا ندارد» آسیب شناسی مهدکودک‌ها در ایران(6)

دگردیسی خانه‌های اسباب بازی

خانه‌های اسباب بازی با هدف رفع نیاز کودکان به وسایل بازی مناسب، کمک به پرورش ابعاد مختلف رشد کودک و ارتقای فرهنگ بازی در خانواده‌ها تأسیس شده‌اند. کودکان عضو می‌توانند حداکثر دو ساعت در روز از امکانات این مراکز استفاده کنند. با این حال به نظر می‌آيد خانه‌های اسباب بازی در محله‌های مختلف کارکردهای متفاوتی یافته‌اند و حتی بعضاً از کارکرد اصلی‌شان دور شده‌اند.