زهرا چيذري

مجموع امتیاز كل: 11
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 11 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲ دی ۱۳۹۵

برنامه ششم به نفع پزشکان دو شغله

گزارش// یکی از بهانه‌های اجرای طرح تحول سلامت تمام وقت کردن پزشکان و ایجاد رغبت به ماندگاری آنها در بخش دولتی اعلام شد، اما حالا در برنامه ششم توسعه با استثنا قائل شدن برای پزشکان مناطق محروم از منع فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی در عمل راه برای ادامه این بی‌قانونی باز گذاشته شده است