رضوان اسامی

مجموع امتیاز كل: 15
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 15 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳ آبان ۱۳۹۴

مهدکودک ۱۴ بابا دارد!

با توجه به حساسیت تربیت دوره کودکی، فعالیت مهدکودک‌ها و مراکز مشابه نیازمند توجه جدی است. با این حال رصد فضای کشور نشان می‌دهد که نهادهای مختلفی در صدور مجوز فعالیت این مراکز دخیل‌اند و بخش قابل توجهی از نابسامانی این حوزه، از همین امر ناشی می‌شود.