رسول پیرو

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ شهریور ۱۳۹۳

ریشه اصلی مشکلات صنعت پروفیل UPVC کشور

هرچند کاهش غیرموجه و غیرقانونی عوارض گمرکی واردات پروفیل UPVC به ۱۵ درصد در ماه های اخیر، مشکلات این صنعت کشور را تشدیده کرده اما شیوه نادرست توسعه صنعت پروفیل UPVC و زنجیره های تکمیل کننده آن در سالیان گذشته عامل اصلی مشکلات است.