رامین امینی زارع

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۴ دی ۱۳۹۳
یک کارشناس کشاورزی عنوان کرد

لزوم سرمایه‌گذاری در کشاورزی به خاطر امنیت غذایی/۳۰ سال خشکسالی در راه است

یک کارشناس کشاورزی با اشاره بر لزوم سرمایه‌گذاری در کشاورزی به خاطر امنیت غذایی گفت: ۳۰ سال خشکسالی در راه است، باید برنامه‌ریزی شود.